Grupper - Medlemsskap

Du kan plassere de ansatte i riktig ansattfelt ved å velge ”Brukere” , og så til venstre ”List grupper”.Klikk på  ”Medlemskap” ved siden av gruppens navn. Merk av for alle ansatte som skal være med i den gruppen, klikk "Lagre", og disse blir automatisk plassert i ansattfelt for den gruppen.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)