Rapport - Utskrift

For å lage en rapport, klikk på fanen ” Utskrift-Rapport”. Her kan du også lage rapporter fra tidligere skoleår/barnehageår.

Velg skoleåret du vil ha en rapport om.

Klikk på pilen der det står " Velg innstilling", og velg hva du vil ha en rapport om. Hvis du vil ha en utskrift av årshjulet, klikk på ” Informasjon om alle tildelte gjøremål”. Da vil du få opp valg like under som ser slik ut:

 
Til venstre kan du velge hvilke gjøremål du vil ha med i rapporten. Under ” Vis innhold” kan du velge om du vil ha med frister, type, beskrivelser, med mer.
 
Rett ovenfor valgboksen kan du velge lovparagrafer du vil ha rapport om. Rapporten vil inneholde alle gjøremål som er tilknyttet den paragrafen.

Velg ”Vis Rapport” for å se rapporten. Ønsker du utskrift anbefales det å velge " Forhåndsvisning i nettleseren." Fjern topp- og bunntekster, evt. sette marger og orientering av arket, og så skrive ut derfra når det ser greit ut.
 
Klikk på ”Eksporter til PDF”-knappen hvis du vil lagre rapporten som en pdf-fil. Denne filen kan også skrives ut. Hvis du har valgt « Status alle skolenes gjøremål» eller « Alle henvendelser», kan du klikke på knappen « Eksporter til regneark» for å få disse opp i et regnearkprogram (f.eks. Excel).
 
Hvis du vil skrive ut en annen type rapport, velg en annen type. Rapporten ” Status alle skolenes gjøremål” (eller ” Barnehagenes gjøremål”) lar deg skrive ut en rapport som forteller om enhetene har gjort gjøremålene sine eller ikke. Her kan du også velge alle gjøremål, eller bestemte gjøremål til rapporten. Du kan også velge å kjøre ut en rapport for alle skolene, eller velge bestemte enheter.
 
Rapporten ”Henvendelser” gir deg en rapport om henvendelser som rektorene/styrerne har lagt inn. Her kan du også velge hvilken enheter rapporten skal dreie seg om, hvor mange henvendelser som er behandlet/ubehandlet, osv. Det er også mulig å kjøre ut rapporter som inneholder bestemte kategorier, f eks mobbing.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)