Henvendelse - Generelt

Du kan klikke på fanen ”Henvendelser”, og så "Registrer ny henvendelse" for å legge inn henvendelser eller saker.  Disse vil også vises for Kommuneansvarlige/Fylkesansvarlige når de logger inn. Hvis du ikke har fanen « Henvendelser», har kommuneansvarlig i din kommune slått denne funksjonen av.

NB: Ikke skriv inn sensitiv informasjon om enkeltpersoner her, bruk heller saksnummer, mappenummer, eller lignende.

Systemet foreslår automatisk et  saksnummer , men du kan endre dette hvis du vil ha noe annet her.

Velg " Kategori." Hvis kommunen/fylket eller skolen har lastet opp dokumenter tilknyttet den kategorien, vil du da se disse dukke opp.

Skriv inn en kort beskrivelse av henvendelsen.

Dato for henvendelsen” er allerede fylt ut med dagens dato, men klikk på feltet for å endre datoen hvis du vil endre det.

Velg ”Lagre” for å lagre henvendelsen. 

Klikk på "Registrerte henvendelser" for å se en liste over alle sakene.

Du kan klikke på blyanten for å endre den opprinnelige informasjonen du skrev om en henvendelse.

Klikk på pilen under ” Mer” for å åpne opp en henvendelse som ikke er løst/innvilget.
 
Skriv inn hvordan skolen følger opp henvendelsen. Du kan legge inn en dato for når den ble løst (dagens dato blir lagt inn automatisk hvis du ikke velger noe annet her).

Velg "Fullfør". Henvendelsen vil da vises for Kommuneansvarlig som ”Behandlet”.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)