Rapporter på epost

Om ønskelig kan systemet sende deg en rapport på e-post med en oppsummering av gjøremål pr. enhet som ikke har blitt utført innen fristen.
For å sette dette opp, klikk på "Innstillinger", velg så "Varsling":Velg hvor mange dager etter forfall du ønsker å få statusrapport. Merk av for " Alle gjøremål". Hvis kommunen din bruker " Kategorier", kan du velge en eller flere kategorier du vil få rapporter på.

NB:  For at dette skal fungere, må du ha lagt inn e-post adressen din i systemet. Klikk på valget "Meg" for å legge inn e-post adressen din.
 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)