SMS - Meldingsmal

Hvis det ofte er behov for å sende likelydende meldinger, eksempelvis "Husk det månedlige møtet siste fredag i måneden, kl. 14:00", kan en lage en SMS-mal som man henter opp og sender ved behov.

Fremgangsmåten er som ved å sende ny SMS:

Velg " Ny SMS" i menyen til venstre.


Her kan du velge hvilken avsender som skal vises på meldingen og om mottaker skal kunne svare på meldingen.
I meldingsvinduet skriver du inn meldingsteksten du skal sende. En SMS kan inneholde 160 tegn. Under meldingsvinduet vil du hele tiden se hvor mange tegn du har igjen. 

Til høyre i vinduet velger du hvilken gruppe meldingen skal sendes til. Du kan velge så mange grupper du vil. Om en mottaker er medlem av flere kontaktgrupper, vil systemet sjekke dette og kun sende SMS en gang til mottakeren. Hvis du ønsker å sende meldingen umiddelbart, velger du " Neste
Du får så anledning til å dobbelsjekke at meldingen er riktig og at det er valgt riktige mottakergrupper.Velg " Lagre som mal" og meldingen kan da hentes fra " Maler" neste gang det er behov for en slik påminnelse.

For å hente en melding lagret som mal, velg "Maler" i menyen til venstre.Du får da en oversikt over maler som er lagret i systemet. 
NB: En vanlig bruker vil kun se sine egne maler. En administrator vil kunne se alle maler i systemet.

Hvis du ønsker å sende en av de lagrede malene, velg det grønne plusstegnet bak meldingen..


Sjekk teksten i meldingen og eventuelt endre denne, samt sjekk om mottakere er korrekt. Velg så " Neste".I neste vindu kan du velge " Send" hvis meldingen skal sendes umiddelbart.


Har du gjort endringer i meldingsteksten som du ønsker å lagre, velger du " Lagre som mal" før du sender.
Ønsker du å fortsette å redigere meldingen og/eller mottakere senere, kan du velge " Lagre som utkast". Meldingen vil da legge seg i " Utkast" i hovedmenyen til venstre og kan hentes der ved behov, for redigering/sending.
 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)