Kategorier - Lage ny/endre

Dette er en funksjon som kan slås på hvis kommunen ønsker å bruke det. For eksempel hvis det er bestemte personer på rådhuset som jobber med ulike områder (vurdering, spesialundervisning, osv.) og vil følge med på hvordan skolene ligger an i forhold til sitt område.

For å slå på « Kategorier», velg " Innstillinger" (øverst til høyre). Klikk så på " Kategorier", og merk av for " Bruke kategorier".  Klikk på "Innstillinger" igjen og så "Kategorier"


I feltet « Ny kategori», skriv inn navnet på en kategori, og klikk " Lagre". Gjenta dette frem til du har lagt inn alle kategoriene du ønsker. Du kan endre dem etterpå ved å klikke på blyanten som vises ved siden av kategorien.

Etter at du har lagt inn kategoriene, kan du angi hvilken kategori hvert gjøremål skal tilhøre ved å klikke på plusstegnet i kolonnen "kategori". Du trenger ikke angi en kategori for samtlige gjøremål. Etter at du har angitt kategoriene, kan du velge fanen " Se status gjøremål". Velg så en kategori her. Alle gjøremål som tilhører den kategorien vil da vises. Velg " Vis alt" hvis du vil se hele årshjulet igjen. Det som er valgt for visning i " Velg kategori" vil også vises neste gang du logger inn, slik at du slipper å velge dette hver gang hvis du kun jobber med dette området i kommunen din.
 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)