Planer - vis flere uker

 
Planlegg flere uker framover
Når du velger " Vis flere uker" får du først opp et valgpanel. Her merker du av hvilke felt du vil jobbe med og hvor mange uker frem i tid.
NB:Ikke vis flere felt og uker enn nødvendig da veldig mange felt kan bli krevende  for PCen å jobbe med.


Deretter får du opp en tabell og kan skrive inn i feltene og tildele tekstene på vanlig måte.Dette er "kraftige saker". Du kan her med letthet skrive i veldig mange felter og da bør det helst bli riktig slik at du senere slipper å måtte endre veldig mange felt etterpå. Vær derfor oppmerksom på at du har valgt riktige uker og rett kategori osv.

For å endre rekkefølgen på feltene i tabellen se " Innstillinger" --> " Felt
 
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)