Kategorier

Noen kommuner har valgt å bruke funksjonen " Kategorier". Kommuneansvarlig kan opprette kategorier og angi hvilke gjøremål som tilhører hver kategori. Hvis din kommune bruker kategorier, vil du se en nedtrekksliste  ved siden av navnet ditt:

Når du klikker på pilen og velger en kategori, vil du kun se de gjøremålene i årshjulet som tilhører den kategorien.
For å se hele årshjulet igjen, klikk på pilen og velg " Vis alt" eller " Velg/Ingen kategori".
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)