Planer - Skriv ny

Uke - Plan - Kategori - Grafikk - Tekst


 Velg uke ved å klikke på en dato i kalenderen. Velg hvilken plan du vil skrive på.
 Velg kategori. Du kan så skrive i boksene på planen.

 
 Hvis du klikker på et bilde så settes det inn der du har skrivemerket.

 Du kan sette inn en tekstmal også. Disse tekstmalene lager du
 under menyen "Ny" > "Ny tekstmal".

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)