Opprett ny side fra sidemal

For å opprette en ny side fra en mal du har laget:
 
  1. Logg inn (hvis du ikke er logget inn allerede)
  2. Klikk på "Rediger".
  3. Klikk på ordet ”Meny” til venstre.
  4. Klikk på ”Ny side

5. Skriv inn Tittel/Navn på siden.
6. Hvis det er en klasseside, velg Årstrinn, og eventulell tekst etter årstrinn
7. Opprett gruppe samtidig, hvis ønskelig
8. Velg ” Ny side fra mal”. Skjemaet vil da endre seg litt.

 

  9. Ved siden av ”Velg mal”, klikk på pilen for å velge en mal side.
10. Hvis du vil at siden skal være passordbeskyttet, velg hvilken gruppe sitt passord som skal åpne den siden
11. Ved siden av ”Plassering”, velg hvor i menyen du vil at siden skal plasseres (eller om det skal være en ”Intern side”, eller en ”Løs side”.
12. Klikk på "Lagre"- knappen.

 
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)