Delegering - en veiledning for ansatte

Moava IKO er et system som skal hjelpe kommuner/skoler å dokumentere at de oppfyller kravene i opplæringsloven. Med dette systemet kan enhetslederen delegere oppgaver til andre på skolen. Når enhetslederen delegerer noe, vil de ansatte de delegerer til få en e-post fra systemet. 

E-posten ser slik ut:


Enhetslederen kan velge hvor lang tid i forveien du får påminnelser fra systemet om oppgaven (" Gjøremålet").

Enhetslederen kan sende flere påminnelser om et gjøremål hvis han/hun vil.

Når du har gjort oppgaven som ble delegert til deg, klikker du på lenken i eposten.


Når du klikker på lenken i e-posten, vil gjøremålet åpne seg i nettleseren din (f eks Internet Explorer, Edge, Chrome, osv.):

Her vil du få all informasjon som tilhører det gjøremålet.

Denne informasjon kan være noe som er lagt inn av kommunen og gjelder alle skolene, eller det kan være noe som enhetslederen på din skole har skrevet.

Om ønskelig kan du lese hva lovverket sier om det valgte gjøremål. Dette kan være nyttige lenker og/eller vedlegg som kommunen-/enhetslederen har lastet opp. Du kan også skrive en kommentar hvis du ønsker det.


Når oppgaven er gjort, klikk på knappen " Fullfør gjøremål". 


Du får beskjed:  « Takk! Gjøremålet er fullført!» og enhetslederen vil se inne i systemet at du har fullført oppgaven.

NB: Du må klikke på knappen "Fullfør" for at det blir registrert i systemet at gjøremålet er gjort. Det blir ikke registrert hvis du svarer på en e-post fra systemet. Evt. svar går til selskapet Moava (som leverer systemet) og ikke til enhetslederen. E-postene som er sendt deg knyttet til gjøremål  blir  ikke slettet automatisk selv om du har utført gjøremålet. Det må du i tilfelle gjøre selv. Skulle du få purring på gjøremål du er sikker på du har fullført anbefaler vi at du kontakter enhetsleder slik at hun kan sjekke i Moava IKO om det er registrert utført.

 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)