Påminnelser - Automatiske

Påminnelser er en funksjon som kan slås på hvis du ønsker å bruke den. Funksjonen lar deg sende automatisk e-post til alle enhetslederne. Du kan skrive alle epostene i forveien, velge hvilke datoer de sendes ut, så blir de sendt ut automatisk med kopi til deg. Dette kan brukes til for eksempel møteinnkallinger o.l.

For å slå den på, gå til « Innstillinger», klikk på "Påminnelser".Merk av for "Bruke påminnelser".
Når du slår den på vises det en ny fane. Klikker på fanen ser du dette:Fyll ut emne og meldingen. Du kan legge ved filer om du vil. Velg så hvem det skal sendes til og datoen meldingen skal sendes ut. Hvis du klikke på ikonen ved siden av "Barnetrinn" eller "Ungdomstrinn" vil du se hvem som vil motta påminnelsen.

"Fra epost" er fylt ut med din e-post adresse automatisk, men du kan endre dette hvis du vil. Klikk " Lagre".

Meldingene dine listes opp under skjemaet. Du kan skjule eller vise de meldingene som har alt blitt sendt med merkeboksen "Skjul sendte"

Etter skoleårsskiftet i sommerferien kan du velge å kopiere over alle påminnelser fra forrige skoleår.

 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)