Sideelement - Nytt enkeltbilde

Nytt enkeltbilde brukes til, for eksempel, å legge ut et klassebilde.
  1. Klikk på ”Rediger
  2. Til venstre, velg siden du vil plassere bildet på. Siden kommer da opp i hovedvinduet.
  3. Klikk på ”Legg til sideelement”, og klikk på pilen for å velge sideelement.
  4. Velg ”Nytt enkeltbilde” (i den kolonnen du vil plassere bildet).
  5. Klikk ”Legg til”.
 
Klikk på " Velg filer" for å finne bildet.

I vinduet som dukker opp kan du velge en fil som har blitt lastet opp tidligere, eller laste opp et nytt bilde fra datamaskinen din.
 
Velg enten Medium eller Stort, og hvis du vil, velg " Tilpass til kolonnebredde" for å hindre at kolonnen utvider seg hvis bildet er bredere enn kolonnen.
 

Klikk på " Lagre".

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)