Sideelement - Ansattfelt viser feil ansatte eller dobbelt opp

Et ansattfelt eller brukerliste viser brukere som er lagt inn i systemet. Feltet kan vise brukere i en bestemt gruppe eller absolutt alle som er lagt inn som brukere i systemet.

Ofte får vi spørsmål om hvorfor enkelte brukere ikke vises eller hvorfor noen vises flere ganger.
Dette har som oftest med hvilke grupper feltet er satt til å vise. Hvis feltet f.eks er satt til å vise alle brukere i tillegg til pedagogisk personale vil feltet vise nettopp det, alle + pedagogisk personale. Dvs. at de som ligger i pedagogisk personale-gruppen vil vises to ganger.

For å unngå dette er det viktig at man har valgt å vise rett gruppe(r).  Vises ikke ansatte eller ligger de to ganger så kan man sjekke hvilke grupper feltet er satt til å vise ved å trykke på "rediger" og deretter finne frem til siden som inneholder feltet. Så trykker man på "tannhjulet" eller "blyanten" for ansattfeltet/brukerlisten og sjekker hvilke grupper som feltet er satt til å vise.


Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)