Sideelement - Iframe

Iframe lar deg skrive inn webadressen(url) til en annen side på Internett og få denne vist i et felt på valgt side. Iframe er spesielt anvendelig til å hente informasjon fra Fronter og Learning Gateway.


 
For å opprette et Iframe-felt på siden: 
  1. Klikk på ”Rediger
  2. Til venstre, velg siden du vil plassere feltet på. Siden kommer da opp i hovedvinduet.
  3. Klikk på ”Legg til sideelement”, og klikk på pilen for å velge sideelement.
  4. Velg ”Iframe” (i den kolonnen du vil plassere feltet).
  5. Klikk ”Legg til”.

 
Skriv inn navnet du vil gi til feltet.
 
Web-adresse er URL-adressen til nettstedet du vil vise frem i Iframe-feltet (kopier dette fra adressefeltet i nettleseren din).
 
"Plassering på side" lar deg velge hvilken side feltet skal vises på.
 
"Kol./spalte" lar deg velge hvilke kolonne den skal plasseres i, og Prioritet lar deg lage en rekkefølge for elementer i samme kolonne - elementer sorteres fra 1 (topp) ned til 99 (bunn) i hver kolonne.
 
"Iframe-høyde i piksler" er hvor høyt feltet skal være. Dette er noe du må prøve deg frem med.
Det er en fordel at dette feltet ikke er for smalt eller for lite for å slippe å skrolle horisontalt.
 
"Ramme/boks" legger en avrundet ramme rundt feltet.
 

Husk å lagre!

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)