Brukere - Typer

Ulike type brukere

Du kan legge inn ulike type brukere i Moava:

"Ansatt"-brukere: Vanlige brukere som jobber på skolen (lærere, miljøarbeidere, vedlikehold, osv.). Disse får opp en enkel versjon av systemet når de logger seg inn, og kan kun redigere sidene du gir dem rettigheter til å redigere.
" Vev-medarbeider" : Får tilgang til alt som vev-ansvarlig har tilgang til, bortsett fra valget "Design". Dette er ment for avanserte brukere på skolen som kan en del om data, og dermed kan hjelpe andre.

"Administrator/Vev-ansvarlig":  Rettigheter til alt. Du kan opprette så mange vev-ansvarlig brukere som du vil.

 
Andre type brukere:

Elev/student brukere
: Elever som kan logge inn for å skrive artikler mv. på en elevside / elevrådsside.
 
Eksterne brukere : Folk utenfor skolen som skal ha begrenset tilgang til systemet for å legge ut informasjon, f.eks FAU, Samarbeidsutvalget, osv.

NB: Elever og eksterne brukere ser ikke de interne sidene som ansatt-brukere ser.
 

Det som er felles for disse brukertypene er at du som vev-ansvarlig kan gi disse rettigheter til å redigere kun de sidene du vil at de skal ha lov til å redigere (bortsett fra en ansatt som er gitt tilgang som ”vev-medarbeider” – de får lov til å redigere samtlige sider).
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)