Brukere - Importere brukerliste

Du kan importere mange brukere på en gang ved å importere dem fra en fil, for eksempel fra Excel.
1. Klikk på ” Brukere” og ” Importer brukere”.
2. Finn filen med brukerinformasjon som du ønsker å importere. NB! Denne filen må være lagret som semikolon-delt (se under bildet).
3. Velg hvilken verdi i skjemaet som du vil knytte til dataene fra filen du importerte. Normalt kan du bare klikke neste.
4. Sjekk at opplysningene i skjermbildet som kommer opp er riktige. Velg " Neste"
5. Kopier evt. listen du får opp slik at du kan skrive ut en oversikt over brukerne.

Eksempel på fil for import:

Slik lager du en brukerlistefil i Excel:

1. Legg inn de opplysningene du vil ha med i hver kolonne. Bruk gjerne øverste linje til overskrift (Denne blir ikke importert)

2. Du må minimum ha med følgende opplysninger:
       Brukernavn
       Passord
       Fornavn
       Etternavn

3. Lagre filen som semikolon-delt fil (Sdv, Csv)

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)