Grupper - Generelt

Grupper i Moava

I Moava kan du opprette ulike type grupper, f eks. elevgrupper, ansattgrupper, foreldregrupper, osv.
                          

 Ved å opprette en gruppe og angi hvem som er medlemmer i gruppen, kan du bl.a.:
 Opprette en passordbeskyttet side, med et fellespassord for en gruppe

  Legge inn/vise kalenderaktiviteter for en bestemt gruppe
  Lage et passordbeskyttet bildealbum for en bestemt gruppe

 
 Elevgrupper

 Når du opprette en ny side for en klasse/elevgruppe, husk å merke av "Ja" , der det står " Opprett  en ny gruppe samtidig".
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)