Grupper - Rediger

 
For å redigere en gruppe:
1. Klikk på " Brukere".
2. Til venstre, klikk på " List grupper"
3. Velg " Rediger".


4. Nå kan du endre navnet på gruppen hvis du vil. Du kan velge om gruppen skal være " Åpen" eller " Skjult". "Skjult" betyr at gruppen ikke vises som valg i kalenderen.

5. Det siste valget er for å endre passordet til gruppen. (Passordet til en gruppe kan brukes til å lage passordbeskyttet sider, eller bildealbum).

6. Husk å velge " Lagre" skjemaet hvis du foretar endringer.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)