Grupper - Slette


Å slette en grupper kan være aktuelt hvis du ved en feil har fått opprettet to grupper som heter det samme. F.eks. to elevgrupper som heter "Gruppe 4a". 

Da kan du slette den som ikke brukes for ikke å forvirre de ansatte som skal spesifisere hvor de jobber. Noen vil da velge den gruppen som ikke er i bruk, og vil ikke forstå hvorfor en lærer ikke vises i ansattfeltet på siden til "Gruppe 4a".
 
For å slette en gruppe:

1. Klikk på " Brukere".
2. Til venstre, klikk på " List grupper"

3. Velg " Slett" ved siden av gruppens navn. Klikk " Ja" for å bekrefte slettingen.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)