Passord - Bildealbum

Hvis du vil passordbeskytte et bildealbum, benytt følgende fremgangsmåte:


1. Logg inn
2. I Kontrollpanel. velg " Filer",
3. I menyen til venstre, velg " Bilder". I vinduet til høyre listes album(ene). Velg den blå blyanten til høyre for albumet du vil sette passord på.


4. I feltet " Passordbeskyttet" vil alle grupper som har passordbeskyttelse fremkomme. Velg hvilke gruppe albumet skal tilhøre. Albumet vil da få passordet til den gruppen som du tilordnet.

5. Velg " Lagre"
6. Du får opp følgende beskjed. Velg et av alternativene.
NB!
Du har valgt å passordbeskytte et bildealbum som ikke var passordbeskyttet og som alt inneholder bilder. Nye bilder som blir lagt i dette bildealbumet vil fra nå av bli passordbeskyttet.
Hvis du ønsker å passordbeskytte også de  (X-antall) eksisterende bildene som ikke er passordbeskyttet må du velge det under:

 1. " Passordbeskytt eksisterende bilder nå " (bilder som vises i artikler blir ikke       passordbeskyttet)
 2. " Eksisterende bilder behøver ikke passordbeskyttes (gå tilbake til            albumoversikt)"
3. " Dette ble feil - jeg skal ikke passordbeskytte (gå tilbake for å endre)"

NB: Du vil ikke se at de er passordbeskyttet hvis du er logget inn i systemet (da er alt åpent for akkurat deg).
NB:  Bilder som er også inne i en artikkel, vil ikke være passordbeskyttet, selv om de ligger i et passordbeskyttet album.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)