Legg inn søkefelt

Hvis du vil legge til et søk i Wikipedia, Google, Store Norske Leksikon, m.m fra nettsiden din, gjør som følger:

1. Klikk på " Rediger". Til venstre, finn den siden du vil legge søkefelt på.
2. Klikk på " Legg til nytt sideeelement", og velg " Ny fast artikkel".
3. Klikk på knappen " Kilde".4.Kopier kodene under (til de søkefeltene du vil ha), og lim kodene inn i artikkeleditoren.
5. Velg "Lagre".

Her er kodene du kan kopiere (Kopiere kun kodene, ikke overskriftene her). Skroll ned for å kopiere kodene til alle fire, lagt i en tabell.

Google:

<form name="f" action="http://www.google.com/search" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 5px;">
                <a href="http://www.google.no/">Google</a>:<br />
                <input type="hidden" value="ISO-8859-1" name="ie" /> <input type="hidden" value="ISO-8859-1" name="oe" /> <input type="hidden" value="no" name="hl" /> <input name="q" size="15" maxlength="255" /> <input type="submit" value="S&oslash;k" name="btnG" style="border-color: rgb(0, 0, 0); font-size: 80%; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);" />
            </form>

Wikipedia:

<form action="http://no.wikipedia.org/wiki/Spesial:Search" id="searchform" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 5px;">
                <a href="http://no.wikipedia.org/">Wikipedia</a><br />
                <input name="search" size="15" accesskey="f" id="searchInput" /> <input type="submit" value="S&oslash;k" name="S&oslash;k" style="border-color: rgb(0, 0, 0); font-size: 80%; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);" />
            </form>

Store norske leksikon:

<form id="searchfrm" accept-charset="UTF-8" enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="get" action="http://www.snl.no/searchhits.html" target="_blank">
    <a href="http://snl.no/">Store norske leksikon</a><br />
    <input type="text" size="15" name="search" id="search" value="" />  <input type="submit" align="left" class="search-image" alt="S&oslash;k i Store norske leksikon" value="S&oslash;k" title="S&oslash;k i Store norske leksikon" style="border-color: rgb(0, 0, 0); font-size: 80%; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);" />
</form>


Her kan du kopiere alle 3:

<div class="sok">
<form style="margin-top: 0px; margin-bottom: 5px;" action="http://www.google.com/search" name="f">
                <a href="http://www.google.no/">Google</a>:<br />
                <input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-1" /> <input type="hidden" name="oe" value="ISO-8859-1" /> <input type="hidden" name="hl" value="no" /> <input maxlength="255" size="15" name="q" /> <input type="submit" style="border-color: rgb(0, 0, 0); font-size: 80%; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);" name="btnG" value="S&oslash;k" />
            </form>
            <form style="margin-top: 0px; margin-bottom: 5px;" id="searchform" action="http://no.wikipedia.org/wiki/Spesial:Search">
                <a href="http://no.wikipedia.org/">Wikipedia</a><br />
                <input id="searchInput" accesskey="f" size="15" name="search" /> <input type="submit" style="border-color: rgb(0, 0, 0); font-size: 80%; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);" name="S&oslash;k" value="S&oslash;k" />
            </form>
            <form target="_blank" action="http://www.snl.no/searchhits.html" method="get" enctype="application/x-www-form-urlencoded" accept-charset="UTF-8" id="searchfrm">
                <a href="http://snl.no/">Store norske leksikon</a><br />
                <input type="text" value="" id="search" name="search" size="15" />  <input type="submit" align="left" style="border-color: rgb(0, 0, 0); font-size: 80%; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);" title="S&oslash;k i Store norske leksikon" value="S&oslash;k" alt="S&oslash;k i Store norske leksikon" class="search-image" />
            </form>
</div>
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)