Tekstbehandler


Når du skal legge inn tekst i nyheter og artikler benyttes den innebygde teksteditoren. Denne har mange likhetstrekk med f.eks. MS-Word. Siden teksten skal publiseres på internett i et HTML-format, har denne også endel funksjonalitet som kan være ukjent for noen.

Ikoner
  Ny side:
 Sletter alt innhold i tekstområdet. Tekst i overskrift og ingress beholdes.

  Maksimer:
 Åpne editoren i fullskjerm. Velg for å åpne, trykk en gang til for å gå tilbake i normal modus.

  Utskrift:
 Skriver ut teksten i tekst-feltet.

Klipp ut:
Merk tekst og klipp ut. Tekst som klippes ut, kan limes inn et annet sted i tekst med "Lim inn"

   Lim inn:
 Limer inn tekst og bilder som er klippet ut eller kopiert på annen måte.

 Lim inn ren tekst:
 Fjerner all formatering fra tekst og setter denne inn i artikkelen.

Lim inn fra Word:
Limer inn tekst fra MS-Word. Tar med formateringer som teksttype, størrelse osv.

Fjern formatering:
Fjerner formatering på tekst.

  Angre:
 Angrer foregående endringer. Støtter de 20 siste endringene.


  Gjør om:
 Brukes hvis en velger "Angre" og går for mange steg tilbake.Kan gå 20 steg frem.

  Søk:
 Søker opp ord i teksten.

   Erstatt:
 Søk opp ord i teksten og erstatt disse med et annet, spesifisert ord.

  Stavekontroll:
 Velg for å sjekke staving i merket tekst, eller slå på automatisk stavekontroll.

 Nummerert liste:
 Setter inn nummerert liste i teksten.

  Punktliste:
 Setter inn punktliste i teksten.

Reduser innrykk:
Reduserer innrykket tekst stegvis.

Øk innrykk:
Øker innrykk på tekst stegvis.

  Senket skrift:
 Senker tekst på valgt område

  Hevet skrift:
 Hever tekst på valg område.

Tabell:
 Sett inn tabell i teksten. Lar brukeren definere antall kolonner, rader, bredde osv.


  HTML-kode:.
 For avanserte brukere med kjennskap til HTML

  Skrifttyper:
 Velg hvilke typer skrift som skal brukes i teksten.
 Velg fonttype før en skriver
 eller merk tekst og
 velg font for å endre.
  Tekststørrelse:
 Velg tekststørrelse. Kan endres før en starter å skrive,
 eller merke hele eller deler av tekst og velg størrelse
 for å endre denne.

 Fet tekst:
  Uthev tekst 

  Kursiv:
  Merk og velg tekst for kursiv.

  Understrek tekst: 
  Merk og velg tekst for  understreket tekst .

  Gjennomstrek tekst:
  Merk og velg tekst for gjennomstreket tekst .

  Venstrejuster:
 Juster bilder eller tekstblokk til venstre.

  Midtsentrer:
 Sentrer tekst eller bilder.

  Høyrejuster:
 Juster bilder og tekst til høyre.

  Tekstfarge:
  Velg farge for tekst.

  Bakgrunnsfarge, tekst:
  Velg farge for tekstbakgrunn.

  Smilefjes.
 Sett inn "Smileys" i teksten.

  Bilde:
 Sett inn bilde. Velg plassering, ramme osv.

  Link.
 Sett inn link i tekst eller bilde, velg om hvordan adressen skal åpnes.

  Fjern link:
 Slett link i tekst eller bilde.

  Sett inn anker:
 Link direkte til spesifikt sted i en tekst.

  Symbol:
 Sett inn spesialtegn eller symbol i teksten.

  Horisontal linje:
 Sett inn linje i dokumentet.

  Google Kart:
 Sett inn et Google-kart. Søk opp destinasjon, velg størrelse etc.

  Sikkerhetskopi:
 Sett inn tidligere sikkerhetskopiert tekst.

 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)