Moava Skjemabygger

Moava Skjemabygger er en tilleggsmodul som vi tidligere tok betalt for, fra og med 2020 er skjemabyggeren inkludert uten ekstra kostnad.

Etter å ha mottatt Moava Skjemabygger er første sted å velge en side hvor skjemaet skal ligge. Man bruker samme kjente metode for å sette inn et sidefelt: Trykk på "rediger" og deretter "Legg til nytt sideelement".

Velg så "Nytt skjemafelt" og trykk lagre. I neste skjermbilde kan du gi skjemaet et navn og velge å motta epostvarsling når nye svar kommer inn. Epostadressen som meldingen går til er definert under "Innstillinger", "Valg for nettsted" og "hoved-epost-adresse" 


Når skjemaet er opprettet er tiden kommet for å velge en mal. Man kan velge mellom flere forhåndsdefinerte maler, disse er også mulig å jobbe videre med for å lage oppsettet slik akkurat du selv vil ha det.

Ved å ta musepekeren over hvert enkelt felt så får du opp tre redigeringsikoner. Blyanten betyr at du kan redigere på feltet, mens de to arkene betyr at det kan kopieres og det siste betyr at du kan slette feltet om det ikke passer med oppsettet du ønsker. 
Nederst på siden kan du også sette inn artikkelnummeret til en eksisterende artikkel som skal vises i stedet for standardmeldingen når skjemaet er ferdig utfylt. Artikkelnummer finner du i oversikten "artikler" og ved å trykke på "vis"
 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)