Hva er nytt i v5.0 og hvordan bytte til responsivt design

Fra Moava Web 5.0 / 5.0.1 er alt tilrettelagt for bytte til responsivt design. Da mange har design mv. som de selv har laget eller som er tilpasset kommunal design har vi i denne omgang ikke lagt alle over automatisk, men lagt til rette for at man kan bytte når det passer best.

 
Eksempel - responsivt design for en webside
Responsivt design tilpasser websidene til skjermstørrelsen.Det er noen ting man bør se gjennom etter at man har valgt å slå responsivt design på. Men det er ufarlig å prøve og i de fleste tilfeller blir det ganske bra. Om man ser at man burde forberede seg litt, så er det bare å slå responsivt design av igjen. Hvis du slår av responsivt og menyen på forsiden blir borte må du bare velge "Design" -> "Meny" i kontrollpanelet, velge menytype og bare klikke på "Lagre" for å få den tilbake.

Man slår responsivt design av og på under "Innstillinger" - "Valg for nettsted" omtrent helt nederst på siden.

Her er noen punkter som man bør gå gjennom etter at man har slått responsivt design på:

 

Lag ny topplogo.
- Responsivt design strekker topplogoen til bredden på skjermen. Den strekkes til maks 1140px så man bør ta høyde for det og laste opp ny topplogo som har 1140 piksler bredde ( og høyde på +/- ca 200px ).
 

Sjekk forside og undersider:

- Kolonnebredder på sider kan bli annerledes pga. at man tidligere ikke hadde oppgitt bredden på alle kolonnene. F.eks. sider med 3 kolonner, men hvor bare 1 kolonne faktisk var i bruk. Ser man at noen kolonnebredder burde justeres, gjør man det under "Rediger", klikk på selve ordet "Meny" øverst i venstremenyen slik at sidestrukturen kommer opp til høyre og velg "Endre" til høyre for siden og justere kolonnebreddene og klikk på lagre igjen. Noen har kanskje også hatt 3 kolonner på en side, men bare brukt en av de.

- Tabeller i artikler hvor man har oppgitt fast bredde vil ikke tilpasse seg mobilvisning. I artikkeleditoren, merk tabellen ( slik at det kommer små firkanter ute på kantene ), høyreklikk på den og velg "Egenskaper for tabell" og endre til f.eks. 100% i stedet for f.eks. 500px. Det samme kan gjelder cellene. Høyreklikk inne i en celle, velg "Celleegenskaper" og endre til % der også. Se også om man ev. kan klare seg med færre kolonner i tabellen.

- Bilder satt inn som "vedlegg" vil tilpasse seg automatisk, men sjekk om det kan være bilder satt inn i selve
brødteksten i en artikkel som er angitt med fast bredde i piksler. Høyreklikk ev. på disse bildene og velg "Bildeegenskaper" og bytt ut oppgitt bredde og høyde med %. F.eks. bytt 300 til 30%. Sjekk samtidig at det er lagt inn "Alternativ tekst" for bildet. Det er påkrevd i henhold til retningslinjer for universell utforming.
 

Da skulle mye være gjort. Og trenger du hjelp sender du en mail til support@moava.no så kan vi gi tips og hjelp.

 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)