Oppsett av Mail fra Moava på forskjellige klienter

De fleste nye kunder av mail gjennom Moava (senere enn 2016) bruker mailløsningen til en tredjepartsleverandør som heter Syse Data. Dette for å kunne fokusere på det vi kan best, nemlig lage og drifte løsninger laget for skoler og barnehager. 

Gjennom samarbeidet med Syse Data har vi anledning til å tilby en moderne mailløsning til en konkurransedyktig pris. 

Vi har i skrivende stund (28. mai 2019) ingen kunder som kjører på "gammel" løsning, men vi har noen kunder som har mail gjennom Domeneshop og således administreres gjennom en annen tredjepartsleverandør. De aller fleste kunder har forøvrig mail gjennom egen kommune eller utdanningsinstitusjon. Er du usikker på hvilken leverandør du har så er det bare å ta kontakt med oss på support så skal vi hjelpe etter beste evne. 

For å ta i bruk mail på en hensiktsmessig måte er det viktig at mailen er tilgjengelig på klienten(e) du bruker i det daglige. Under følger veiledningen for de mest vanlige mailklientene i bruk i dag: 

(Ps. alle veiledninger er hentet fra Syse Data og deres supportsider, originaler finnes her: https://support.syse.eu/hc/no/sections/200215141-Tornado-Mail)

Microsoft Outlook 2013

Legg til ny konto

Klikk 'Fil' og dernest 'Legg til konto'.

Oppgi navn, epostadresse og passord og klikk 'Neste'.

Huk av for 'Ikke spør meg om dette webområdet igjen' og klikk 'Tillat'.

Klikk 'Fullfør'.


Apple mail

Legg til ny konto

Hvis det er den første kontoen du setter opp i Apple Mail, dvs. at du ikke har brukt programmet før, kan du gå til neste skritt.

Hvis du derimot har satt opp kontoer i Apple Mail fra før av skal du klikke 'Mail' og dernest 'Preferences' og 'Accounts'. Klikk pluss-tegnet nederst til venstre i vinduet for å legge til en konto.

x1_-_accounts-screen.png

Velg 'Add other mailaccount' og klikk 'Continue'

Oppgi navn, epostadressen du skal sette opp og passord for kontoen, og klikk 'Create'. Navn vises på meldinger som du sender fra maskinen.

Klikk 'Next' for å sette opp kontoen manuelt.

Velg IMAP og oppgi informasjon for innkommende epost.

Mail Server:

tornado.email

Påse at brukernavn og passord er fylt ut for begge feltene. Brukernavn er hele epostadressen din, passord er passord for epostkontoen. Klikk 'Next'.

add-account-step-3.png

Oppgi informasjon for utgående epost.

SMTP Server:

tornado.email

Påse at brukernavn og passord er fylt ut for begge feltene. Brukernavn er hele epostadressen din, passord er passord for epostkontoen. Klikk 'Create'.


iPhone/iPad

Legg til ny konto

Velg 'Innstillinger' på din iPhone/iPad, og bla deg ned til du finner feltet 'Passord og kontoer'. Velg dernest 'Legg til konto...'. I neste vindu velger du 'Annen'.

Trykk 'Legg til e-postkonto'.

Ny konto

Oppgi navn, epostadressen du skal sette opp, passord for kontoen og beskrivelse, og trykk 'Neste'. Navn vises på meldinger som du sender fra enheten.

Oppgi informasjon for innkommende og utgående epost.

Innkommende eposttjener

Vertsnavn:
tornado.email

Utgående eposttjener

Vertsnavn:
tornado.email
Påse at brukernavn og passord er fylt ut for begge feltene. Brukernavn er hele epostadressen din, passord er passord for epostkontoen (samme for innkommende og utgående).

Dersom du er usikker på passordet kan du logge på Kontrollpanelet med kundenummer og passord for å sette et nytt passord for epostkontoen.

  

Du er nå ferdig og klar for å sende og motta epost fra enheten :-)

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)