Sette inn video fra YouTube i artikkel

For å sette inn video raskt og enkelt i en artikkel gjør du følgende: 

1. Gå til videoen du vil sette inn på f.eks Youtube eller Vimeo. 

2. Kopier lenken i adressefeltet øverst

3. Gå så til nettsiden din og skriv en nyhetssak eller ny artikkel

4. Helt til høyre i brødtekstfeltet så står det en liten "m", trykk på denne

5. Lim så inn lenken til filmen, slik som dette: 

6. Trykk OK og publiser artikkelen.

Husk at for at det skal bli et miniatyrbilde som følger nyheten i nyhetsfelt så må du ha lastet opp et bilde eller video lokalt. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)