Slik plasserer du nyheter øverst på mobilvisning

Våre sider er bygd opp av en eller flere kolonner. Disse ligger ved siden av hverandre. Når dette vises på mobiltelefon eller små nettbrett så må kolonnene ligge under/over hverandre for å få plass på liten skjerm. Som oftest vil da kolonne 1 vises på toppen etterfulgt av kolonne 2 osv. Dette er ikke alltid hva man ønsker, derfor kan man overstyre løsningen slik at f.eks kolonne 2 havner øverst. 

Trykk først på "rediger" deretter ordet "meny" på venstre side:

Da får du opp hele mappestrukturen i menyen. Trykk så på "endre" ved siden av siden du skal endre på:

Når du trykker på "endre" får du opp muligheten til å slå på prioritet i mobilvisning, som her: 

Marker kolonnen du vil flytte på og trykk på "opp" eller "ned". 

Lagre endringene i bunnen av siden.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)