Bruke SMS til å kommunisere med foreldre

Det kan være tungvint å sende lange meldinger. Dessuten koster det ofte mer for skolen.

Hvis skolen har SMS-løsning, enten fra Moava eller noen andre, kan det derfor være lurt å gjøre følgende. 
  1. Legg ut informasjon på hjemmesiden
  2. Send SMS med kort info og sett inn lenke til hjemmesiden 
Da slipper foresatte å få en lang melding, og skolen sparer penger. I tillegg vil informasjonen ligge tilgjengelig også fra PC/nettbrett
Hvis du gjør dette, kan det være lurt å se gjennom punktet om hvordan en plasserer nyheter øverst på mobilvisning av nettsiden.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)