Opprette nytt album

For å opprette et nytt album starter du på forsiden.

  1. Trykk på knappen med mappe-ikonet "Opprett nytt album" øverst til høyre.
  2. Gi albumet et navn.
  3. Søk/velg side albumet skal plasseres på.
  4. Eventuelt velg kolonne 1, 2 eller 3. Avhenger av hvordan siden er konfigurert fra før av.
  5. Trykk på "Lagre".

Nå har du opprettet et nytt album på nettsiden. 

For å åpne selve albumet på nettsiden kan du trykke på menyen øverst til høyre (3 prikker), og velge "Se album på nettsted" eller "Se på nettstedets side".


Se gjennomgang på video

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)