Opprette nytt nyhetsfelt

Å opprette et nytt nyhetsfelt er noe man som oftest bare gjør i oppstarten av siden, det skal IKKE opprettes nye felt for hver nyhet. For å se hvordan man legger til nyheter, Klikk her

For å opprette et nytt nyhetsfelt starter du på forsiden.

  1. Trykk på knappen med mappe-ikonet "Opprett et nytt nyhetsfelt" øverst til høyre.
  2. Gi nyhetsfeltet et navn.
  3. Søk/velg side nyhetsfeltet skal plasseres på.
  4. Eventuelt velg kolonne 1, 2 eller 3. Avhenger av hvordan siden er konfigurert fra før av.
  5. Trykk på "Lagre".

Nå har du opprettet et nytt nyhetsfeltet på nettsiden. 

For å åpne selve nyhetsfeltet på nettsiden kan du trykke på menyen øverst til høyre (3 prikker), og velge "Les på nettsted...".


Se gjennomgang på video

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)