Skrive nyhet

For å skrive en nyhet starter du i det nyhetsfeltet du ønsker skal bli brukt.

De to sist brukte nyhetsfeltene vises på forsiden. Hvis det ikke er noen av de sist brukte nyhetsfeltene kan du søke etter nyhetsfelt og sider på samme sted.

  1. Trykk på den grønne knappen "Skriv nyheter"
  2. Fyll inn feltene med tittel, ingress og tekst.
  3. For å legge til bilder og videoer i nyheten trykker du på den grønne knappen med et pluss-ikon i midten. 
  4. Velg så bilder fra telefongalleriet og gi dem et visningsnavn.
  5. Scroll til toppen og trykk på "Lagre" når du er ferdig.

Nå har du opprettet en nyhet på nettsiden. 

For å åpne selve nyheten på nettsiden kan du trykke på menyen øverst til høyre(3 prikker).


Se gjennomgang på video

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)