Redigere album

For å redigere et album starter du på forsiden, eller i det albumet du skal redigere.

  1. Trykk inn på det albumet du skal redigere.
  2. Trykk på menyen øverst til høyre (3 prikker).
  3. Velg "Rediger".
  4. Trykk på tekstfeltene for å redigere overskrifter og bildetekst.
  5. Trykk på "Ferdig" når du er ferdig med å redigere.

Slette et bilde/video fra albumet i redigeringsmodus.

  1. Trykk på den røde søppeldunken som ligger over bildet.
  2. Velg "Slett".


Se gjennomgang på video

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)