Pålogging - fylkes/kommuneansvarlig

Det finnes to brukernivå i 1310-systemet: " Kommuneansvarlig/Fylkesansvarlig" og " Enhetsleder".
For å logge inn:

  1. Åpne nettleseren, og gå til nettstedet http://www.1310.no
  2. Til høyre finner du "Logg inn"-boksen. Tast inn brukernavn og passord som du har fått fra oss
  3. For å logge inn med FEIDE, klikk på "FEIDE"-ikonet. NB: Dette må settes opp for din kommune først, ta kontakt på post@moava.no

Når du logger inn som " Kommuneansvarlig/Fylkesansvarlig", ser skjermbildet slik ut:


Alle gjøremål i årshjulet er listet opp, med frister. Hvis fristen er gått ut, blir det vist i rødt. Skolene er listet bortover. For kommuner: For å se barnehagene, klikk på pilen ved siden av navnet ditt, der det står ” Bytt visning”. Du kan velge å se alle barnehagene, kun kommunale eller private barnehager, alle grunnskolene, kun barne- eller ungdomsskoler, eller voksenopplæring. Dette forutsetter at disse er lagt inn av oss på forhånd. Ta kontakt hvis du ikke har bestilt tilgang til noen av disse, men gjerne vil prøve det ut.

Hvis et gjøremål er fullført ved en enhet, er den haket av i grønt. Hvis det ikke er gjort, ser du et rødt kryss. Hvis gjøremålet delvis er fullført, vises dette i oransje. De gjøremålene som er merket av med en grå strek er gjøremål som ikke er aktuelle for den enheten.

Klikk på valget ”Meg” for å legge inn nytt brukernavn, passord, og for eventuelt endre e-post adressen din. Dette bør du gjøre første gang du logger inn. NB: Passord må inneholde minst 5 tegn. Klikk på ”Logg ut” når du vil logge av systemet.

Valget "Innstillinger" lar deg bl.a. endre brukernavn/passord til brukerne, endre skolenavn/forkortelse, slå av/på " Henvendelser", legge gjøremålene inn i kategorier og eksportere gjøremålslisten til en kalender.


 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)