Henvendelser

Se henvendelser” viser henvendelser/enkeltvedtak som er lagt inn av enhetslederne. 


Målet her er å vise antall henvendelser/episoder enhetslederne har registrert innenfor hvert område (klager, fritak fra undervisning, osv.). 

NB: Hvis du ikke vil bruke fanen "Henvendelser" kan du slå det av. Gå inn i "Innstillinger", og så "Henvendelser" og velg "Ikke bruk henvendelser". Her kan du også velge hvilken type henvendelser du vil at rektorene/styrerne skal registrere hvis du velger å bruke henvendelser.

På toppen ser du antall henvendelser etter kategori.

Under oversikten ser du behandlingstiden i hver kategori for hver enhet. 

For kommuner:  Hvis du vil se henvendelser for barnehagene, velg ” Barnehage” her. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)