Lag lokale gjøremål

Enhetslederen kan legge inn gjøremål som kun gjelder for sin egen enhet. Vi kaller disse for "lokale gjøremål".

  • Skriv inn en tittel for gjøremålet

  1. I feltet ”Beskrivelse” kan du legge inn mer info om gjøremålet, ”huskeliste”, lenker, osv.

  2. Ansvarlig: Som standard er dette ”Enhetsleder”, men dette kan endres.
  3. Du kan velge en kategori hvis du vil.

  4. Velg ”Frist”. Klikk på kalenderen for å velge fristdato for gjøremålet. Du kan velge flere datoer her, da blir gjøremålet repetert i årshjulet. Senere kan du endre alle, eller enkelte av disse. Klikk på rødt kryss ved siden av en dato for å slette den.

  5. Klikk på linjen ”Lover” hvis du vil velge en lovparagraf som tilknyttes gjøremålet. Det du velger her vil automatisk bli lagt inn. Da vil lenken til lovparagrafen vises sammen med gjøremålet når du logger inn for å se gjøremålet, og velger ”Mer”. NB: Hvis et gjøremål ikke er lovpålagt, kan du la være å velge noe her.

  6. Klikk på linjen ”Lenker” for å legge inn lenker som vises i gjøremålslisten når du klikker på "Mer". (Du kan også legge inn lenker i feltet ”Beskrivelse”.)

  7. Filer” lar deg laste opp relevante dokumenter, maler osv. Klikk på linjen ”Filer”, og så på knappen ”Last opp fil” for å finne filen på maskinen din. Gi vedlegget en tittel og beskrivelse, og velg ”Last opp”. Gjenta om nødvendig.
  8. Når du er ferdig med å fylle ut skjemaet, klikk på knappen ”Lagre”.

 
 

Lokale gjøremål vises ikke i hovedoversikten til kommuneansvarlig/fylkesansvarlig. Men i "Utskrift – Rapport" kan kommuneansvarlig få opp lister over lokale gjøremål som skolene har lagt inn.

Du kan endre på gjøremålet (eller slette den) ved å klikke på blyanten som vises rett under fristdatoen.

Hvis du endrer noe, klikk på "Oppdater "-knappen i bunnen av vinduet. Hvis det er et repeterende gjøremål, vil du få spørsmål om du vil endre bare dette ene, eller alle.
.
 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)