Last opp filer og dokumenter til Henvendelser

Hvis kommunen/fylket har dokumenter, maler, rutiner, skjemaer o.l. som kan knyttes til en av kategoriene i Henvendelser, kan du laste opp disse her. De vil da bli tilgjengelige for alle skolene eller barnehagene. Rett under fanen ”Se henvendelser”, står det ”Rutiner/Skjemaer:”. Klikk på pilen for å velge en kategori, feks ”Permisjon fra opplæring §2-11”.


                                                   
 Klikk på det grønne plusstegnet for å laste opp en fil, f eks kommunens/fylkets rutiner når det gjelder permisjon fra opplæring. Du får velge om filen skal vises hos alle enhetene, eller kun barne- eller ungdomstrinn (for barnehager blir det enten kommunale eller private).
Du kan også legge inn lenker her, f eks til kommunens sak/arkiv system.

NB: Hvis du ikke vil at enhetene bruker "Henvendelser" i 1310.no, kan denne funksjonen slås av. Velg "Innstillinger", og så "Henvendelser". Merk av for "Ikke bruke henvendelser". Fanen "Henvendelser" vil ikke lengre vises hos kommuneansvarlige eller hos enhetsledere.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)