IKTplan generelt

IKTplan.no er faset ut som støtteressurs for digitale ferdigheter og nettsiden ble lagt ned fra 1 juli.

Støtte rundt digitale ferdigheter videreutvikles i kompetansepakker og i tillegg har det nye læreplanverket støtte rundt grunnleggende ferdigheter for læreplaner i fag.

Se kompetanse.udir.no og udir.noVennlig hilsen Utdanningsdirektoratet

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)