Importere lokale gjøremål fra annen enhet

Når du er inne i fanen " Nytt gjøremål" vil du finne en knapp øverst: " Hent lokale gjøremål fra en annen skole" (eller barnehage). Når du klikker på denne knappen, får du opp et vindu hvor du kan velge en skole/barnehage. Når du har gjort dette valget, får du opp en liste over alle lokale gjøremål den skolen/barnehagen har lagt inn i 1310. Hvis de ikke har lagt inn lokale gjøremål, ser du bare overskriftene " Frist", " Tittel" og " Mer"

Du kan klikke på den grønne pilen under " Mer" for å se detaljer for gjøremålet.
For å importere gjøremålet til årshjulet ditt, merk av gjøremålene du vil ha og velg " Kopier". Lukk delingsvinduet.

Velg så fanen "Årshjul", og finn de nye gjøremålene der.
Klikk på blyanten hvis du vil endre noe i gjøremålet eller slette det.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)