Gjøremål - Importere fra annen enhet (1)

Når du er inne i fanen "Årshjul" og klikker på "Lag nytt gjøremål" vil du finne en knapp øverst: "Hent lokale gjøremål fra en annen enhet". Når du klikker på denne knappen, får du opp et vindu hvor du kan velge en skole/barnehage. Når du har valgt en skole/barnehage, får du opp en liste over alle lokale gjøremål den skolen/barnehagen har lagt inn i 1310. Hvis de ikke har lagt inn lokale gjøremål, ser du bare overskriftene " Frist", " Tittel" og " Mer".


Du kan klikke på den blå pilen under " Mer" for å se detaljer for gjøremålet.

For å importere gjøremålet inn i årshjulet, merk av gjøremålene du vil ha, og velg "Kopier". Lukk delingsvinduet.

Klikk på "Se/Rediger Årshjul", og finn de nye gjøremålene der. Gjøremålene vil være uthevet, og merket som "Kom. gjøremål".
  (Som betyr "Kommunalt gjøremål")


Klikk på den blå pilen slik at du ser hele gjøremålet. Gjør event. endringer -  f.eks. fristdatoen, hvilken type skole/barnehage det gjelder, osv.

Når du har endret det du vil, velg "Tildel" for å tildele gjøremålet ut til skolene eller barnehagene.

NB: Hvis kommunen din er en del av et regionsamarbeid, kan vi lett ordne deling av gjøremål mellom kommunene i den regionen. Ta kontakt med oss hvis du ønsker dette.
 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)