Gjøremål - Endre

Fanen ” Tildel gjøremål” lar kommuneansvarlig/fylkesansvarlig endre, tildele og fjerne eksisterende gjøremål. Klikk på den blå pilen for å se detaljer om et gjøremål. For å endre datoen, klikk på feltet hvor datoen står og velg en ny dato på kalenderen som dukker opp.

Endre gjøremålet slik at det passer for din kommune/fylke og last opp evt. vedlegg.   Hvis du endrer noe, klikk ”Oppdater endringer” i bunnen av skjemaet. Gjøremålet vil oppdateres ved alle skolene/barnehagene som er tildelt det gjøremålet. Hvis du ikke trenger å endre gjøremålet, klikk på den blå pilen igjen for å lukke vinduet.

Hvis du endrer et gjøremål etter at enhetslederne har tatt systemet i bruk, og vil at varsling for dette gjøremålet til enhetslederne skal foretas på nytt, merk av for dette. Dette er særlig aktuelt hvis du endrer fristen til et gjøremål som allerede ligger ute hos enhetene.

Gjøremål som ikke er tildelt til skolene/barnehagene vises med et rødt symbol i kolonnen ” Tildelt”. Klikk på den blå pilen og tilpass gjøremålet til din kommune/ditt fylke. I bunnen av skjemaet klikk ” Tildel”.

Du kan angre/slette tildeling av et gjøremål ved å klikke på dette ikonet ved siden av et gjøremål:

Hvis du vil slette et gjøremål du har laget selv (et ”Kommunalt gjøremål”), klikk på det røde symbolet for å fjerne tildeling. Så klikker du på den blå pilen for å se detaljene til gjøremålet. Velg så ” Slett”.

Du kan gjenopprette et originalt gjøremål (som vi i Moava har lagt inn) ved å klikke på dette symbolet:

Etter at du har gjenopprettet originalen, må du inn og velge”Tildel” for å tildele det til enhetene.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)