Gjøremål - lage gjentakende gjøremål

Velg fanen  "Årshjul”, og finn gjøremålet du vil skal være gjentakende.

Klikk på den blå pilen for å åpne gjøremålet for redigering.

Klikk på feltet hvor det står "+ Frist" under datofeltet for å legge til en ny dato.
I kalenderfeltet som åpner seg, velg ny dato.

NB: Det er kun mulig å legge inn datoer i nåværende skoleåret. Hvis du vil legge inn noe i f eks august for skoleåret 2019-2020 (og august har allerede passert), velg en dato i august 2019. I sommerferien vil datoen bli automatisk endret til neste skoleår.


Husk å klikke på knappen "Oppdater Endringer " i bunnen av skjemaet.

 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)