Legg ut en nyhet

1. Klikk på Rediger
2. I menyen til venstre, klikk på sidenavnet hvor nyhetsfeltet ligger (f eks "Forsiden" eller "Hjem").
3. Klikk på det grønne plusstegnet på Nyhetsfeltet.
Gi nyhetsartikkelen en " Overskrift" og " Ingress". Disse to vil vises på forsiden sammen med et eventuelt bilde.

Hoveddelen av nyheten din skriver du i den store tekstboksen. Besøkende vil se denne teksten, (i tillegg til overskriften og ingress), når de klikker på ”Les mer” på forsiden.
Autolagring: Når man skriver artikler blir innholdet i selve teksteditoren lagret ca, hvert annet minutt slik at hvis det skulle være trøbbel med internettlinjen/nettverk eller annet problem i det man lagrer artikkelen, så mister du ikke alt innhold (hvis du har brukt mer enn 2 min. på å skrive tekst). Går man da inn for å skrive artikkel på nytt kan man klikke på "backup-knappen" og sett inn (valg mellom å erstatte nåværende tekst, eller legge til tekst i tillegg til eventuell eksisterende tekst i teksteditoren) en lagret tekst. Det står klokkeslett ved siden av tekstbolken.Nyhetsbrev:  Legg merke til at det står “Send varsling” over “Overskrift” feltet. Hvis denne er merket av, vil en automatisk melding bli sendt til alle som abonnerer på nyheter fra skolen, hvor det står at en ny nyhet har blitt lagt ut på siden din.

Over der det står ”Send varsling”, står det ”Vis plasseringsvalg mv”. Når du klikker på dette, får du opp flere valg for nyheten din (som oftest trenger du ikke å røre disse valgene, men her kan du f.eks plassere nyheten i flere nyhetsfelt om gangen, osv.)

For å legge til bilder, videoer, dokumenter eller andre filer i en artikkel, klikk på ”Last opp filer” for å finne filen(e) på din maskin. Du vil da få opp et vindu der du kan lete gjennom maskinen etter de filene du ønsker å bruke. Dersom du har filen liggende på minnepennen din, må du finne denne og deretter velge hvilken fil du vil legge inn. Du kan velge flere filer samtidig. (Eller klikke på "Velg filer" flere ganger). Finn riktige filer og trykk ”Åpne”. Du vil se en tidslinje som viser at filene lastes opp. Når alle filer du vil ha i artikkelen er lastet opp, klikk " Neste" knappen.

NB: Alle bilder/filer du vil publisere på skolens nettsted må lastes opp til serveren. Hvis du finner et bilde på Internett, eller på din datamaskin, og velger ”Klipp og lim”  i artikkeleditoren, vil du se bildet der og da. Men når du publisere artikkelen vil ikke dette bildet vises.

Når du har klikket "Neste", får du opp dette vinduet:
Last opp filer

.
Her kan du velge om et bilde skal være "Hovedbilde" - dvs. at bildet vises som ingressbilde i nyhetsfeltet, og som stort bilde i artikkelen. Du kan legge inn en tittel på bildet, og en tekst som beskriver bildet, hvis du vil. Du kan også velge å plassere bildene i et fotoalbum.

Klikk så på "Neste", og i Steg 3 klikk på "Ferdig". Du vil da se bildene og filene du lastet opp, og kan endre hvilket bilde som skal være hovedbilde, slette bilder om du vil, og velg om hovedbildet skal vises på venstre eller høyre side i nyhetsfelt.Så kan du klikke på "Lagre og publiser" for å publisere nyheten med en gang, Du kan se en forhåndsvisning, lagre det som kladd eller forkaste alle endringer.

For å finne igjen artikler/nyheter som er lagret som "Kladd":  Lærere kan gå inn i "Nyhet", og ”Mine artikler” for å finne den igjen senere. Administratorer kan gå inn i "Artikler" for å finne den igjen senere. Hvis artikkelen er "Inaktiv", gå inn i "Artikler", og så klikk "Rediger" ved siden av den artikkelen. Klikk så på "Vis plasseringsvalg, mv". På toppen står det "Aktiv" og du merke for "På" eller "Av".  Klikk "På" og så lagre for å publisere artikkelen.

Nå har du lagt ut din første nyhet!

 
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)