Automatisk påminnelse på epost

Automatisk påminnelse på epost

1310-systemet sender ut påminnelser til deg (eller til de som får oppgaver delegert til dem) før fristen for hvert gjøremål. For å velge hvor langt i forveien du vil ha påminnelser, klikk på ”Innstillinger” (ved siden av ”Meg”).  Klikk så på "Varsling".

I feltet ”Varsling før forfall”, klikk på pilen for å velge mellom "Ingen varsling", "5 dager", "10 dager", "15 dager", "20 dager", "25 dager" eller "30 dager" før.  Klikk så på "Lagre".


Hvis et gjøremål ikke blir utført innen fristen, vil systemet sende en ny påminnelse om dette.
Det er viktig at e-post adressen din er riktig for at du skal kunne motta påminnelser (Klikk på valget ”Meg” for å sjekke/endre dette).

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss (tel 99 39 60 10) Kontakt oss (tel 99 39 60 10)