Veiledninger

Oversikt / Enhetsleder (Moava IKO) / Automatisk påminnelse på epost

Automatisk påminnelse på epost

Systemet sender ut påminnelser til deg (eller til de som får oppgaver delegert til dem) før fristen for hvert gjøremål. For å velge hvor langt i forveien du vil ha påminnelser, klikk på ”Innstillinger” og klikk på ”Varsling”, og så klikk på pilen for å velge mellom Ingen varsling, 5 dager, 10 dager, 15 dager, 20 dager, 25 dager eller 30 dager før. NB: Hvis du vil endre påminnelse på et enkelt gjøremål, klikk på Mer og i bunnen av vinduet vil du se teksten «Varslingsdato:» Klikk på Endre for å velge en ny dato.

Hvis et gjøremål ikke blir utført innen fristen, vil systemet sende en ny påminnelse om dette.

Det er viktig at e-postadressen din er riktig for at du skal kunne motta påminnelser.

For å lese mer om et gjøremål i årshjulet, klikk ”Mer”. Lenker til lovparagrafer og evt. beskrivelser/rutiner, vedlegg fra kommunen/fylket, osv. vil vises i et lite vindu. Hvis du vil kan du legge inn filer ved å klikke på plusstegnet ved siden av ordet «Filer», og du kan klikke under «Tilleggsinfo» for å legge til mer tekst til et gjøremål. Når du er ferdig med å skrive klikk utenfor boksen og det blir lagret. Klikk på Lukk eller Esc. tasten for å lukke vinduet.

Hvis fristen for et gjøremål har passert, blir datoen vist i rødt.

Når du har fullført et gjøremål, merk av i boksen ”Fullført”. Da vil gjøremålet vises som fullført når Kommuneansvarlig/Fylkesansvarlig logger inn for å se status på skolene. Det er også mulig å merke av for ”Delvis” for å vise at et gjøremål er påbegynt.

Du kan skrive i boksen ”Kommentar” hvis du vil. Boksen vil utvide seg hvis du trenger mer plass. Klikk på ”Lagre” for å lagre evt. kommentar.

I kolonnen ”Dokumentasjon”, klikk på plusstegnet hvis du vil laste opp filer/dokumenter som dokumenterer hvordan et gjøremål ble fullført. For eksempel, hvis gjøremålet er ”Konstituering av FAU”, kan enhetslederen laste opp et referat fra møtet hvor FAU ble konstituert. Vedlegg/filer som blir lastet opp som dokumentasjon blir også tilgjengelig i rapporter som gjelder det skoleåret, og blir arkivert ved skifte til nytt skoleår. På denne måten kan man hente igjen dokumentasjon fra tidligere skoleår/barnehageår. Du kan også legge inn lenker til et annet system i kommunen, f eks kommunens sak/arkiv system.

Sist oppdatert: