Veiledninger

Oversikt / Design / Design av nettsted

Design av nettsted

Forsidens elementer

Når du først går inn på din skoles nettsted, ser Forsiden noenlunde slik ut:


Forsiden kan ha opptil 4 kolonner, og hver kolonne kan ha sin egen farge, eller bilde som bakgrunn.
 Velg antall kolonner på Forsiden 

For å velge antall kolonner på forsiden, klikk på ”Rediger”.

Til venstre, ser du en "tre-struktur" av hovedmenyen. Klikk på ordet ”Meny”. Nå kan du klikke på ”Endre”ved siden av Forsiden i hovedvinduet.

Da får du opp dette skjermbildet:

Velg antall kolonner du vil ha. Størrelsen på kolonnene kan du sette som enten piksler, eller prosent av skjermbildet. Her kan du sette inn tall for å prøve det ut, se på Forsiden og forandre det etterpå om du vil.

Velg" Lagre". Du kan se på forsiden ved å klikke på "Gå til forsiden".

Du behøver ikke logge ut, og når du har sett på forsiden og vil inn i Kontrollsenteret igjen, klikk på "Logg Inn"og du kommer rett inn igjen.

Sist oppdatert: