Veiledninger

Oversikt / Publisering / Endre meny og kolonner

Endre meny og kolonner

For å endre innhold i menyen, det kan være å endre navn, slette eller flytte et menypunkt må man først trykke på "rediger" og deretter på "meny" på venstre side av skjermen. Det er da viktig at man trykker på ordet "meny" slik at innholdet kommer opp i området midt på skjermen.


Kolonneinndeling


For å endre kolonneinndelingen bruker man samme fremgangsmåte som nevnt over. Først trykk på "rediger" og deretter "meny". Ved å trykke på "endre" kan man ved hjelp av nye glidebrytere velge størrelsen på kolonnene.

I dette eksempelet er den midterste kolonnen den mest dominerende.


Kolonneprioritet på mobilvisning

Man kan aktivere kolonneprioritet, det betyr at man velger hvilken kolonne som skal vises øverst på f.eks mobiltelefoner. For å komme til dette valget går man gjennom stegene over og trykker på "endre". Her kan man da "aktivere" kolonneprioritet og velge hvilken kolonne som skal vises øverst på skjermen på små skjermer og mobiltelefoner. Vil du vite hvordan det ser ut på små skjermer? Da er det bare å forminske skjermstørrelsen i nettleseren.

I dette eksempelet vil kolonne 2 ligge øverst på mobilvisningen, etterfulgt av kolonne 1 og til slutt kolonne 3:


Skjul på liten skjerm


I versjon 5.0 kan man også velge at enkelte elementer skal skjules på små skjermer. Det kan være et stort bilde eller mye tekst som ikke egner seg på mindre skjermer. Dette valget gjør man ved å trykke på tannhjulet for et element før man krysser av på "skjul på liten skjerm". Unntaket er for faste artikler, da må man trykke på "vis plasseringsvalg" når man er inne for å redigere artikkelen.

Sist oppdatert: