Veiledninger

Oversikt / Kommuneansvarlig (Moava IKO) / Enheter

Enheter

Endre navn på enheter/eller gjør en skole «inaktiv»

Ved å klikke på «Innstillinger», og så «Enheter» kan du endre noen egenskaper til enhetene.

Her kan du endre navnet på en skole/barnehage, endre forkortelsen som brukes i systemet, eller gjør en skole/barnehage «inaktiv». Hvis kommunen legger ned en skole, gå inn her og ta bort haken under «Aktiv». Klikk oppdater

Skolens dokumentasjon for tidligere skoleår vil fortsatt vises i fanen Rapporter for de årene du velger, men skolen vil ikke lenger vises i nåværende eller fremtidige skoleår.

Dette i tilfelle at det dukker opp en sak hvor kommunen trenger å se dokumentasjon fra den nedlagte skolen. NB: Si i fra til oss om en skole eller barnehage blir nedlagt, slik at vi kan oppdatere fakturainfoen (post@moava.no).

Sist oppdatert: