Veiledninger

Oversikt / Annet / Flytte faste artikler inn i nyhetsfelt

Flytte faste artikler inn i nyhetsfelt

Tidvis har vi kunder, spesielt på elevavis, som har begynt å legge inn faste artikler som nyhetssaker. For å skille mellom faste artikler og nyhetssaker kan man tenke seg:

Faste artikler: Innhold med lang levetid som telefonnummer, adresse, innlogging til LMS eller bilde av skolen.

Nyhetssaker: Innhold som byttes ut med (u)jevne mellomrom som "Se hva som skjedde på skolen denne uken" eller "Velkommen til karneval". Disse går også etterhvert inn i et "arkiv". 

Nyhetssaker vil inneholde overskrift, ingresstekst, ingressbilde og "les mer" i bunnen av ingressteksten. En fast artikkel vises uten ingresstekst, ingressbilde, arkiv og "les mer". Hvis man legger inn mange faste artikler blir siden svært lang og veldig uoversiktlig.

Hvordan løser man det?

Hvis man har en side med mange faste artikler og ønsker å legge disse inn i et nyhetsfelt så gjør man følgende etter at man har logget inn og trykket på rediger:

1. Sjekk at du har et nyhetsfelt på siden. Se etter en grønn pluss. Når man trykker på den grønne plussen så skal man komme til en teksteditor som inneholder overskrift, ingress og brødtekst. Hvis du har dette gå til steg 3.

2. Hvis nyhetsfelt ikke finnes på siden så må du lage dette. Trykk på "Legg til sideelement", velg så "nyheter". Du kan velge mellom forskjellige utforminger, dette kan endres siden så det er ikke så viktig. Trykk lagre

3. Nå skal vi flytte en og en artikkel inn i feltet. Trykk på den blå blyanten ved en artikkel, når artikkelen har åpnet seg i redigeringsmodus trykk på "vis plasseringsvalg" øverst på siden. Under "plassering på side" trykker du på det orange krysset til høyre for siden den ligger på slik at det ikke er valgt noen sider under "plassering på side".
Deretter legger du til riktig plassering under "plassering i felt". Trykk lagre i bunnen.

Dette må gjøres på hver enkelt nyhet som er plassert feil. Husk å instruere andre om å bruke den grønne plussen neste gang de skal publisere noe slik at du slipper å gjøre det en gang til.

Sist oppdatert: