Veiledninger

Oversikt / Annet / Flytte fra ett felt til et annet

Flytte fra ett felt til et annet

For å flytte artikler fra ett felt til et annet gjør du følgende:

1:

Enten kan du ett felt du ønsker å flytte FRA og flytte TIL allerede, da kan du bare gå til steg 2.
Lag en ny side. I skjemaet du fyller ut ved opprettelse av siden velger du "Ikke plassert (Løs side)" i det nederste feltet.
Når siden er opprettet lager du et nyhetsfelt for hver av sidene du ønsker å flytte nyheter fra. Kall dem for eksempel Arkiv 1A, Arkiv 1B osv.

2:

Når det er gjort velger du "Artikler" i hovedmenyen øverst.
I menyen til venstre velger du "Flytt artikler fra et felt til annet"
Du får da opp en tabell.
I "Fra-" feltet velger du hvilket felt nyhetene skal hentes fra
I "Til-" feltet velger du hvor du vil legge dem.
I "Alle eldre enn" velger du fra hvilken dato de skal flyttes.
Klikk lagre og nyheten er sendt til arkivsiden din.

For å flytte filer og bilder til arkivside gjør du følgende
Ha en side for arkiv. Opprett de filfeltene/bildefeltene du ønsker på denne siden
Velg "Filer" i hovedmenyen øverst
Finn siden du ønsker å flytte fra i menyen til venstre
Feltene vil dukke opp som en mapper når du klikker på siden
Klikk på pilen til venstre for mappen du vil eksportere fra
Marker de filene/bildene du vil flytte. Enten ved å markere en og en, eller ved å huke av i boksen oppe til venstre der det står "Info"
Klikk på "Flytt" nederst i skjermbildet.
I det neste skjemaet velger du hvor du vil flytte filene.
Klikk "OK" og filene/bildene flyttes.

Sist oppdatert: